Trygt og SmartSOM KUNNSKAPSBEDRIFT, KAN VI :

 • Ut i fra forespørsel og i samarbeide med våre samarbeidspartene, finne frem til de best egnede produkter og løsninger.

 • Ta av oss kalkulering, utforme tilbud, prosjektering av våre produkter. Dette i tillegg til at vi kan foreta både etterkontroll på alt utstyr vi fører.

 • Utforme all form for dokumentasjon som skal være av viktighet for prosjektet. Både manualer, sertifikater i tillegg til rapporter og tekniske data på alle våre systemer.

 • Vi utfører både generell opplæring og kursing samt opplæring på stedet av allerede innstallerte prosjekter. Alt for å sikre tilkoplede virksomhetskritiske laster og utstyr.

HVORFOR VELGE POWERSOURCE AS

PowerSource AS fører et bredt spekter av LED produkter. Vi planlegger, konfigurerer og bistår i prosessen rundt installasjon slik at våre grossister, forhandlere og sluttkunder til enhver tid vet hvilke lyskilde som skal velges. Vi er et team som ønsker å være med i hele prosessen fra innkjøp til installasjon.

 1. Riktig lyskilde

  Ved å spørre oss, kan vi hjelpe til i planleggingen og ikke minst gi opplæring i type lyskilder som finnes på markedet. Dette for at sluttresultatet skal bli så bra som mulig.

 2. Driver

  Vi vet hvilke drivere som er godkjent og hvilke som kan skape mer problemer enn nytte. LED er en teknologi som kan virke enkel men samtidig bør man hvite hva man velger for å få den lysopplevelsen man forventer og ønsker.

 3. Aktiv utvikling

  Vi er sterkt medvirkende i utvikling og produksjon av våre produkter. Vi kan derfor gjøre endringer og i enkelte tilfeller tilpasse produkt etter behov.

 4. Seminar og Kurs

  PowerSource Skolen

  Vi holder jevnlige kurs og seminarer rundt om i hele landet. Ved å delta på våre seminarer, vil man kunne tilegne seg informasjon, førstehåns kunnskap om ny og gammel teknologi og ikke minst være i forkant av nyheter som vi kommer til å lansere. PowerSource AS kan tilby kurs innen UPSer / batterier eller LED-lys og belysning.

 5. Nettverk

  Vi har et nettverk av samarbeidspartnere innen mange segmenter. Ved å alliere seg med oss, vil man kunne delta og dra nytte av synergier mellom flere selskaper.