Magnor Norway AS har skiftet navn til PowerSource AS

Hvorfor bytte til LED

HVORFOR BYTTE TIL LED LYSRØR OG POWERSOURCE AS SINE PRODUKTER?

LED-teknologien har nå kommet så langt i utviklingen at vi kan tilby lysrør i LED, som fullgod erstatning i eksisterende lysrørsarmaturer. Våre lysrør leveres med 3 års garanti, og krever ingen ombygging i standard T8 armaturer. 

I T5 armaturer må driver byttes, men denne følger med ved lysrørlevering fra oss.

Det er mange grunner til at LED-teknologien er en god investering for deg:

 • LED er svært energisparende, og man kan forvente ca 50% besparelse fra tradisjonelle lysrør. (Et lysrørsanlegg med ca 100 stk 36Watt rør, vil da spare brukeren ca 1,8kWt pr. lystime. Potensielt ved 365/24 ca 15 500 kWt pr. år.)
 • Våre rør har integrert driver/tennmekanisme, og den tradisjonelle tenneren i armaturen kan bare demonteres ved lysrørbytte. Ingen ombygging nødvendig på T8 armaturer.
 • LED-lysrørene har ca dobbel så lang levetid som tradisjonelle rør, og leveres derfor med 3 års full garanti. ( Levetid ca 35-40 000 timer, til 70 % lysutbytte.)
 • Ved at vi bruker «smartdriver» med fullstendig galvanisk skille ivaretas sikkerheten i lysanlegget til 100%, og irritasjon ved «blinkende» rør er historie.
 • Alle våre LED-lysrør kan leveres med bevegelsessensor som opsjon, denne vil da tenne og slukke røret basert på registrerte bevegelser i rommet. (ytterligere innsparing uten ombygging av armatur.)
 • Den ekstra investeringskostnaden ved bytte til LED-lysrør vil være innspart på mellom 0,5-2 år, avhengig av antall brukstimer pr. døgn. Dvs. at hele den ekstra kostnaden er innspart i god tid før utgang av garantiperiode.
 • I løpet av LED-rørets levetid ville man måtte bytte et tradisjonelt lysrørsanlegg 2-5 ganger, med de ekstra arbeids og investeringskostnader dette måtte medføre.
 • Blinkende lysrør skaper svært mye varme i lysrørsarmaturen, hvilket kan medføre at plastdetaljer slik som «lysrørsholderne» og «holder for tenner» blir «sprø» og må byttes. I mange tilfeller må hele lysrørsarmaturen byttes som følge av varmeutvikling!
 • Et blinkende lysrør skaper svært mye irritasjon, og svært ofte må «vaktmester» bytte enkeltrør før levetiden på det tradisjonelle lysrørsanlegget er utgått. Dette skaper mye arbeid og ekstra kostnader for byggets eier.
 • LED-lysrør har ikke samme stråling av UV og IR-lys som tradisjonelle lysrør, og man unngår derfor at insekter tiltrekkes lyset på samme måte som tidligere.
 • Det finnes 3 hovedtyper drivere til LED-lysrør på markedet, og det er svært viktig at man velger den riktige driveren. Ikke bare for at lysrøret skal fungere uten ombygging av armaturer, men også for å ivareta sikkerheten i lysanlegget.

LA DEG IKKE BLI LURT AV BILLIGE RØR

TYPE 1

Dette er en enkel driver uten galvanisk skille. Den har ingen smartstartfunksjon, og er derfor svært rimelig. (Billigrør.) Men denne vil ikke klare å starte LED-lysrøret i det særnorske strømnettet, (IT-nett.) og har ikke sikkert skille mellom defekte rør og lysanlegget / evt. Jordfeil i anlegget.
For å få rør til å virke må man koble forbi elektronisk last her er man da på gyngende grunn i forhold til EN kravene.

 

 

TYPE 2

Dette er en «smartstarter» uten galvanisk skille. Den vil ikke ha noe problem med å starte lysrøret, men mangler sikkerhet ved galvanisk skille og eventuelle feil vil kunne forplante seg i lysanlegget ikke i henhold til EN kravene.

 

 

TYPE 3

Dette er en «smartstarter» med fullt galvanisk skille, og for oss den eneste fullgode variant. Dette gir deg den nødvendige sikkerhet i lysanlegget, og alle våre rør er utrustet med denne.

 

 

VÅR SIKKERHET DIN GARANTI. TA DEL I VÅR KUNNSKAP OG ERFARING MED POWERSOURCE SKOLEN.