Kjøp og salgsbetingelser

Salgsbetingelser for kjøp av produkter direkte fra oss. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregistrering.  Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og  angrefristloven.
Priser
Alle priser, om det er oppgitt,  oppgis eksklusiv 25% merverdiavgift
Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres, vil våre priser endres tilsvarende.
Alle som ønsker å bli en forhandler og med dette får forhandlerpriser, må søke kreditt hos oss.
Ta kontakt for nærmere beskrivelse av hvordan forhandlerstatus og kreditt søkes.
Bestilling
Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-post med all informasjon. I tillegg mottar du en e-post med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.

Angrefrist
Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent produktet. Skulle man angre handelen informerer dette via e-post innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist dersom sluttkunde) og vedlagt dokumentert forklaring til årsaken til retur. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom retur-dokument ikke følger.

Betingelsen for retur, er at produktet ikke har vært i bruk og at den returneres i originalemballasjen og kan selges som ny. Et returskjema (som vi sender deg etter at du har tatt kontakt vedr retur), må ligge vedlagt produktet når den returneres. Er ikke skjemaet vedlagt ved retur,  sendes produktet tilbake på avsenders regning.

Brukes angrefristen og produktet sendes i retur som postpakke eller brev, betaler du selv for fraktkostnader. Når produktet er godkjent, sender vi en ny tilsvarende produkt. Oppgi bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet dersom det er avtale om tilbakebetaling, for raskere behandling.

Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Gjelder det et brukt produkt, kontakt oss via kontaktskjemaet. Ved en eventuell tvist kan forbrukeren, henvende seg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.

Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle firmaets forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure nevnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud, eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning, eller unormal nedgang i markedet.
Minimumsalder:

For å kunne bestille varer pr telefon eller epost, må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.